Elke twee jaar reikt het Humanistisch Verbond de Van Praagprijs uit aan iemand die zich op geheel eigen wijze inzet voor een menswaardiger samenleving. Iemand die in leven en werk vernieuwende ideeën en perspectieven laat zien die het humanisme voeden. Iemand die ook praktische handvatten biedt om gerichte keuzes te maken.

 

Het thema in 2017: menselijke waardigheid. De juryleden stuitten in hun zoektocht naar een winnaar op een onafhankelijke geest, een dappere verbinder en een onbevangen ridder. “Hij stelt kritische vragen zonder in negativiteit of cynisme te vervallen. Tegelijkertijd schuwt Typhoon de diepgang niet en voldoet daarmee aan het ‘zwaarste’ criterium van de Van Praagprijs 2017, de menselijke waardigheid. Typhoon lééft de menselijke waardigheid,” aldus het juryrapport. Kijk voor meer informatie over de prijs op http://www.vanpraagprijs.nl.

 

Mag Het Licht Aan

Nieuw is dit jaar dat de winnaar ook medesamensteller van Mag Het Licht Aan is. Typhoon nodigt zijn belangrijkste inspiratiebronnen uit voor een wervelende zoektocht naar menselijkheid en samenleven in filosofie, theater, muziek en wetenschappelijke inzichten. 24 september, Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam.

 

Inspiratieprijs

Typhoon zal daar ook de inspiratieprijs uitreiken aan Dchar. “Naast één van de beste acteurs van Nederland, is Nasrdin voor mij een inspiratiebron, een tijdsgenoot en een bondgenoot. Hij bestrijdt het cynisme dat als een muur rondom termen als verbinding, liefde, multiculturaliteit, moslim en jezelf zijn is geslagen.”